DANISH BIO – DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately four "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

20 Dec 2021

VIGTIGT: Adgang til forskningslitteratur

I forbindelse med life science-strategien er det besluttet, at der skal foretages en analyse af forskningsbaserede life science start ups og SMV’ers adgang til forskningslitteratur. Analysen indgår som et centralt element i arbejdet med at give nemmere og måske gratis adgang til videnskabelig litteratur, og det er derfor meget vigtigt, at så mange som muligt deltager. DANISH BIO – DANSK BIOTEK opfordrer derfor til, at denne analyse sendes til alle forskningsaktive medarbejdere i danske life science virksomheder med en kraftig opfordring til at deltage.

Analysen gennemføres af Det Kongelige Bibliotek på vegne af Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi hjælper fra DANISH BIO – DANSK BIOTEKs side med at kvalificere analysens sammensætning og støtter desuden op ved at udsende det spørgeskema, hvis resultater skal indgå i analysen.

Spørgeskemaet er relevant for dig at udfylde, hvis du er forsker, videnskabelig medarbejder, leder eller en del af det øvrige tekniske personale – f.eks. studerende – i en virksomhed, der arbejder forskningsbaseret på et grundlag af national og international videnskabelig information i en start-up eller SMV (virksomhed med mindre end 250 medarbejdere) inden for life science-branchen i Danmark.

Hvis ovenstående beskrivelse ikke passer på dig, håber vi du vil videreformidle til kolleger, som det kunne være relevant for. Bemærk at spørgeskemaet er designet til at blive modtaget og besvaret af mange respondenter fra hver virksomhed, dvs. vi håber på så mange besvarelser som muligt fra samme virksomhed.

Analysen skal afdække behovet for eventuelt at give gratis adgang til forskningslitteratur for forskningsbaserede start-ups og SMV’er, herunder hvor mange virksomheder der har behovet og i hvilket omfang.

LINK til SPØRGESKEMA: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HRAUR3UXSN96

    If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

    Copyright 2021 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.