DANISH BIO – DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately four "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

16 Jul 2017

Workshop om barrierer og muligheder for offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin

Området for Personlig Medicin har potentialet til at blive et vigtigt dansk forskningsområde med lovende muligheder inden for offentlig-privat samarbejde om udvikling af bedre og nye diagnostik – og behandlingsformer til gavn for patienterne.

Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 afholder derfor en workshop tirsdag 29. august kl. 11-15 i København med det formål, at give bestyrelsen input vedrørende barrierer og muligheder for offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin. Workshoppen åbnes af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Yderligere information, agenda samt registrering til workshoppen findes via linket her.

Workshoppen forventes afholdt på engelsk.

    If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

    Copyright 2017 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.