På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

07 Apr 2016

Generalforsamling i DANSK BIOTEK

D. 4. maj 2016 kl. 13.00 hos H Lundbeck A/S, Otiliavej 9, 2500 Valby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab for 2015

4. Fastsættelse af kontingent for 2017 – Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret

• Kontingentet er
• 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte,
• 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte,
• 20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte,
• 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte,
• 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Formand for bestyrelsen Martin Bonde er på valg
– Bestyrelsesmedlemmer Søren Møller og Alejandra Mørck er på valg
Alle genopstiller.

– Bestyrelsen ønsker at udvide med endnu et medlem. Bestyrelsen peger på Henrik Dalbøge, som har erfaring indenfor hvid/grøn biotek fra sine år i ledelsen hos Novo Nordisk, Novozymes og Chr. Hansen.

6. Valg af revisor
– Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young genvælges som revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Præsentation af nye medlemmer

9. Eventuelt

Venlig hilsen
Martin Bonde

Formand for DANSK BIOTEK

10 Apr 2015

Generalforsamling i DANSK BIOTEK

DANSK BIOTEKs Generalforsamling
d. 5. maj, 2015 kl. 14.00-15:00
hos TFS (Trial Form Support) Denmark
Gyngemose Parkvej 50, 9. sal, 2860 Søborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2014
4. Fastsættelse af kontingent for 2015
– Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret:
• 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte,
• 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte,
• 20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte,
• 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte,
• 10.000 kr. for associerede medlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Bestyrelsesmedlemmer Peter Nordkild og Birgitte Thygesen
er på valg og genopstiller
• Bestyrelsesmedlem Anders Weber udtræder af bestyrelsen
• Bestyrelsen peger på Anders Hinsby (CEO, Orphazyme ApS)
til den ledige plads i bestyrelsen
6. Valg af revisor
• Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young genvælges som revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Præsentation af nye medlemmer
• Medlemmer, der er meldt ind i DANSK BIOTEK i perioden 2014-2015,
præsenteres kort på Generalforsamlingen
9. Eventuelt

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.